Helse Miljø og Sikkerhets avdelingen

 

Følgende verneutstyr er anbefalt til bruk i våre vaskeanlegg:
1. Engangshansker av typen Nitril
2. Åndedrettsvern av typen A2B2
3. Vernebriller