Helse Miljø og Sikkerhets avdelingen

 

Her finner du oversikt og informasjon rundt kjemien som benyttes i anlegget våres.
Sist oppdatert 18/1-21


Forvask – 
(bygd om til avfetting 1. oktober til 1. mai) da benyttes Chem-Tech Tartech   
                    

Verneblad                 Datablad

Skum – benyttes Chem-Tech Thornador på ca 1% blanding                                                 

Verneblad                 Datablad

 

Følgende verneutstyr er anbefalt til bruk i våre vaskeanlegg:
1. Engangshansker av typen Nitril
2. Åndedrettsvern av typen A2B2
3. Vernebriller